Do ubezpieczenia PZU NNW  EDUKACJA mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia;

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU EDUKACJA

ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/423/2016

z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/93/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.

oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Dziecko ubezpieczone jest na sumę 15000 zł (piętnaście tysięcy złotych).

https://www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/zycie-i-zdrowie/ochrona-dla-twojego-dziecka/ubezpieczenie-nnw-dla-dzieci-i-mlodziezy

które zostały dostarczone do ubezpieczonego w formie papierowej jak również za pomocą informacji w „Dzienniku elektronicznym”

Załączono także :

Informacja o produkcie https://sp5ozorkow.pl/PZU/Dokument%20o%20produkcie%20ubezpieczeniowym%20NNW%20PZU%20Edukacja%202018.pdf

Informację o dystrybutorze ubezpieczeń oraz   https://sp5ozorkow.pl/PZU/Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń.pdf

Informacja dla rodzica ubezpieczonego dziecka 

https://sp5ozorkow.pl/PZU/Informacja%20dla%20rodzica%20ubezpieczonego%20dziecka.odt

OWU NNW PZU Edukacja od 15.09.2018  https://sp5ozorkow.pl/PZU/OWU%20NNW%20PZU%20Edukacja%20od%2015.09.2018.pdf

PZU EDUKACJA - informacja dla rodzica  https://sp5ozorkow.pl/PZU/PZU%20EDUKACJA%20-%20informacja%20dla%20rodzica.pdf

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Wpłaty można dokonywać na podany nr konta poniżej do 31.10.2020r. z podanymi  informacjami dotyczącymi ubezpieczonego dziecka :

Imię i nazwisko

Data urodzenia dziecka

Nr polisy - 1052836993

Wybrany pakiet – WARIANT  II

Nr konta bankowego – 74 1240 6960 3014 0110 3051 0932

SKŁADKA – 47,00
czterdzieści siedem złotych