OSTATNIO DODANE

INFORMACJA DLA WCHODZĄCYCH DO SZKOŁY

PODSTAWOWEJ NR 5 Z OI W OZORKOWIE

(nie dotyczy uczniów)

 

W związku ze wzrostem liczby zakażeń

od poniedziałku 19 października 2020 r.

wejście do szkoły dla osób z zewnątrz

będzie możliwe po wypełnieniu stosownego oświadczenia i zmierzeniu temperatury.

 

Prosimy o kontakt ze szkołą drogą mailową bądź telefoniczną

(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; 500196685).

 

PROSIMY RODZICÓW O PRZYSYŁANIE DO SZKOŁY DZIECI ZDROWYCH!

ABY UNIKNĄĆ ODBIERANIA DZIECI JUZ PO 1 GODZINIE LEKCYJNEJ.

 

klauzula informacyjna

W zwiazku z wypełnieniem wymogów Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazkuz przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Szkoła Podstawowa nr 5 z OI w Ozorkowie, informuje, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 z OI w Ozorkowie ul.Cegielniana 25, 95-035 Ozorków.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się poprzez e-maill Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres siedziby placówki.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit. c RODO);
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi(art.6 ust.1 lit. e RODO).
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji miedzynarodowej.

 

  Opłata za obiady za miesiąc

październik 2020 r.wynosi

73,50 zł (21 x 3,50)

Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą podaną na stronie internetowej szkoły.

Nie należy samodzielnie odliczać należności za niewykorzystane obiady.

Odliczenie za niewykorzystane obiady należy uzgodnić w sekretariacie szkoły.

tel. 500196685

Wpłat na konto bankowe można dokonywać najwcześniej od 1. dnia miesiąca a najpóźniej do 10. dnia miesiąca, w którym obiady będą spożywane !!!

Numer konta do WPŁAT  BANKOWYCH  32878600010000154420010004

 

 

STOŁÓWKA SZKOLNA

------------------------------------------------------------------------------------------

 

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW informacje dla rodziców

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Logowanie do dziennika elektronicznego

 

https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg

pierwsze_logowanie.png------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Twoja mlegitymacja

mleg.JPG

Rodziców uczniów zainteresowanych posiadaniem mLegitymacji prosimy o kontakt

427103184 , 500196685

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do uzyskania mLegitymacji potrzebna jest:

- tradycyjna legitymacja szkolna

- aktualne zdjęcie do legitymacji

(można przesłać skanem w osobnych plikach jpg).

 

Instrukcja obsługi mLegitymacji dla uczniów i studentów

 

 

 

UWAGA !  Po wejściu na teren szkoły proszę o dezynfekcję rąk

Obowiązkowa maseczka.